PARLAMENT STUDENCKI

Parlament Studencki jest opiniującym i uchwałodawczym organem Samorządu Studenckiego, zajmującym się reprezentacją interesów i obroną praw studenckich na naszej Uczelni. Naszym głównym celem jest aktywne wspieranie studentów w ich codziennych problemach związanych z regulaminem studiów, domami studenckimi, programem nauczania, wyjazdami na zagraniczne uczelnie oraz praktyki.

Członkowie Parlamentu biorą udział w pracach wielu organów naszej uczelni, których działalność w jakikolwiek sposób dotyczy studentów. Ich praca często jest niedostrzegana przez większość braci studenckiej, jednakże jest ona bardzo ważna, ponieważ często głos studentów decyduje o tak ważnych kwestiach jak przyznawanie stypendiów, zmiany w regulaminie studiów czy programie nauczania. Bierzemy czynny udział w pracach Rad Wydziałów, Senatu oraz Komisji Senackich i Wydziałowych. To Parlament podejmuje uchwały określające podstawowe kierunki działań organów Samorządu oraz sprawuje kontrolę nad ich działalnością, opiniuje akty normatywne i decyzje wydawane przez organy Uczelni dotyczące ważnych dla środowiska studenckiego spraw.

Parlament Studencki zajmuje się również organizacją życia studenckiego, co w praktyce oznacza wiele znakomitych projektów, m.in.:

  • • Obóz adaptacyjny ADAPCIAK
  • • Studenckie Otrzęsiny
  • • Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
  • • Półmetek
  • • Mosty Ekonomiczne
  • • Juwenalia Śląskie

 

Parlament Studencki jest ponadto organizatorem licznych konferencji tematycznych, wyjazdów informacyjno-szkoleniowych, a także spotkań władz uczelni z jej studentami.

Jeśli chcesz poznać nas bliżej, zapraszamy na naszą stronę internetową, ale także kanały social media 🙂

www.ps.ue.katowice.pl

Instagram: https://www.instagram.com/psue_kato/
Facebook: https://www.facebook.com/ps.ue.katowice/
Youtube: https://www.youtube.com/user/psuekatowice