Kim jesteśmy?
Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Parlament Studencki jest opiniującym i uchwałodawczym organem Samorządu Studenckiego, zajmującym się reprezentacją interesów i obroną praw studenckich na naszej Uczelni. Naszym głównym celem jest aktywne wspieranie studentów w ich codziennych problemach związanych z regulaminem studiów, domami studenckimi, programem nauczania, wyjazdami na zagraniczne uczelnie oraz praktyki.

Członkowie Parlamentu biorą udział w pracach wielu organów naszej uczelni, których działalność w jakikolwiek sposób dotyczy studentów. Ich praca często jest niedostrzegana przez większość braci studenckiej, jednakże jest ona bardzo ważna, ponieważ często głos studentów decyduje o tak ważnych kwestiach jak przyznawanie stypendiów, zmiany w regulaminie studiów czy programie nauczania. Bierzemy czynny udział w pracach Rad Wydziałów, Senatu oraz Komisji Senackich i Wydziałowych. To Parlament podejmuje uchwały określające podstawowe kierunki działań organów Samorządu oraz sprawuje kontrolę nad ich działalnością, opiniuje akty normatywne i decyzje wydawane przez organy Uczelni dotyczące ważnych dla środowiska studenckiego spraw.

Parlament Studencki zajmuje się również organizacją życia studenckiego, co w praktyce oznacza wiele znakomitych projektów, m.in.:

  • Studenckie Otrzęsiny 
  • Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
  • Półmetek
  • Mosty Ekonomiczne 
  • Dni Świadomości Studenckiej
  • Juwenalia Śląskie
  • Test Wiedzy Ekonomicznej 
  • Świąteczny Stream Charytatywny